Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar wij kunnen geen garanties geven met betrekking de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de van deze site is het niet toegestaan deze site of een onderdeel ervan te verveelvoudigen, te framen, door te zenden of beschikbaar te stellen (op een netwerk).